Verdens beste venner

Blomsterplanter og insekter begynte å samarbeide allerede da dinosaurene fantes på jorden, for rundt 100 millioner år siden. Etter hvert ble de helt avhengige av hverandre. Blomsterplantene kan ikke leve uten insektene og insektene er avhengige av blomstene. Og sammen lager de mer enn en tredjedel av den maten som menneskene i verden spiser. 

Neste.