Fjærene som sitter på vingen

Alle fjærene på fuglevingen har navn. Vi deler dem inn i tydelige grupper, og i noen tilfeller gir vi også fjærene nummer.

Når vingen legges sammen, kan vi se de samme fjærene legge seg pent oppå hverandre i tydelige samlinger av fjær. Håndsvingfjærene, armsvingfjærene og tertiærene er de viktigste.

Neste.