Blomsterfluer er en familie av bløffmakere

Blomsterfluene kjenner vi igjen som vepse- og bielignende fluer som kan stå helt stille i lufta og lage pipende lyder i sommervarmen. Det er påvist hele 424 arter i Norden, med meget stor variasjon i former og farger. Blomsterfluene har fordel av å ligne på stikkende veps eller bier slik at de unngår å bli tatt av fugler. Likheten kan noen ganger være så sterk at selv eksperter kan ta feil i forbifarten.
De voksne fluene kan søke næring på mange slags blomster, mens larvene stort sett lever som rovdyr på bladlus eller i råtnende materiale i gammelt trevirke eller næringsrikt vann. På grunn av larvenes forkjærlighet for bladlus blir blomsterfluene gjerne sett på som nyttedyr av de som produserer hageplanter, frukt, bær og grønnsaker. Som pollinatorer har de noe mindre betydning enn de effektive biene, men kan være svært tallrike i blomsterenga.

 

Lys treblomsterflue Temnostoma apiforme er til forveksling lik en veps, både av farge og størrelse. Flua på det øverste bildet er gulstripet bjørneblomsterflue Arctophila bombiformis.

Neste.