3. Vi har glede av naturen

Alt fra naturens fred og ro til artenes farger, lyder og spill, gir oss viktige opplevelser. En stor internasjonal undersøkelse (Nature Communications, 2021) viser at nedgangen i mengden av fugler har ført til kronisk reduksjon av naturens lyder (natural soundscapes). En av våre viktigste forbindelser til naturen, nemlig lydbildet, er dermed i ferd med å miste sin kvalitet. Det snakkes om «dilution of experience», eller i verste fall «extinction of experience». Opplevelsene dør ut. Dette kan få vidtrekkende betydning for det moderne menneskets helse og opplevelse av velvære. Vår oppfattelse av naturens tilstand og vår referanse til natur er i stor grad knyttet til lydbildet.

Andre undersøkelser (NTNU) viser at naturens betydning for det moderne menneskets ve og vel er mye større enn vi tidligere har trodd. Mental ubalanse er i ferd med å bli en av vår tids største utfordringer. Samfunnet kan spare store utgifter ved å planlegge for mangfoldig natur i og ved bomiljøene.

Gleden ved kunnskap om artene og opplevelsen av lite berørt natur er umulig å sette noen pengeverdi på, mens helsevesenets kostnader på sin side er både veldig konkrete og enormt store.

Neste.