3. Vi har glede av naturen

Alt fra naturens fred og ro til artenes farger, lyder og spill, gir oss viktige opplevelser. En stor internasjonal undersøkelse (Nature Communications, 2021) viser at nedgangen i mengden av fugler har ført til kronisk reduksjon av naturens lyder (natural soundscapes). En av våre viktigste forbindelser til naturen, nemlig lydbildet, er dermed i ferd med å miste sin kvalitet. Det snakkes om «dilution of experience», eller i verste fall «extinction of experience». Dette kan få vidtrekkende betydning for det moderne menneskets helse og opplevelse av  velvære. Vår oppfattelse av naturens tilstand og vår referanse til natur er i stor grad knyttet til lydbildet.

Andre undersøkelser (NTNU) viser at naturens betydning for det moderne menneskets ve og vel er mye større enn vi tidligere har trodd. Mental ubalanse er i ferd med å bli en av vår tids største utfordringer. Samfunnet kan spare store utgifter ved å planlegge for mangfoldig natur i og ved bomiljøene.

Gleden ved kunnskap om artene og opplevelsen av urørt natur er umulig å sette noen pengeverdi på, mens helsevesenets kostnader på sin side er både veldig konkrete og enormt store.

Neste.