2. Vi har nytte av naturen

Naturen og artene som lever der gir oss mat, rent vann, materialer, energi og beskyttelse mot ekstremvær og sykdommer. Fotosyntesen og plantenes livssyklus bidrar til å binde CO2, produsere oksygen og holde karbon bundet i jord og myr. Vi sier derfor at naturen og artene gir oss økosystemtjenester. Insektenes pollinering av blomsterplanter bidrar til å opprettholde det ville plantelivet, produsere mat for alle slags ville og tamme dyr, og befrukte matplanter.

Neste.