Vi skal ut på humlefangst!

Det finnes 35 forskjellige humlearter i Norge. I hele verden finnes det omtrent 250. Nesten alle lever i fjellstrøk eller i nordlige områder. Her er de fem vanligste norske humlene. Vi skal ut og prøve å fange noen av dem.

Jordhumle (to gule bånd og hvit bakerst) 

Lys jordhumle Bombus lucorum flyr mellom to lupinblomster. Lupin er en svartelistet og uønsket plante i Norge, men populær blant jordhumler, markhumler, åkerhumler og flere andre arter.

Steinhumle (helt svart med rød bakende)

Trehumle, brun som åkerhumla, med hvit bakende

En hann av trehumle Bombus hypnorum. Foto: Tor Bollingmo.

Gjøkhumle (gul foran og hvit bak, og veldig treg)

En hann av jordgjøkhumle Bombus bohemicus. Foto: Tor Bollingmo.

Neste.

Øverst foto av åkerhumle på rødkløver.