Vi skal ut på humlefangst!

Det er påvist 35 forskjellige humlearter i Norge. I hele verden finnes det omtrent 250 arter. Nesten alle lever i fjellstrøk eller i nordlige områder. Her er de fem vanligste norske humlene. Vi skal ut og prøve å fange noen av dem. Øverst den brune åkerhumla.

Jordhumle (to gule bånd og hvit bakerst)

Arbeider av lys jordhumle Bombus lucorum. Foto: Tor Bollingmo.

Steinhumle (helt svart med rød bakende)

Arbeider av steinhumle Bombus lapidarius. Foto: Tor Bollingmo.

Trehumle, brun som åkerhumla, med hvit bakende

Hann av trehumle Bombus hypnorum. Foto: Tor Bollingmo.

Gjøkhumle (gul foran og hvit bak, og veldig treg)

Hann av jordgjøkhumle Bombus bohemicus. Foto: Tor Bollingmo.

Neste.

Øverst foto av åkerhumle Bombus pascuorum på rødkløver. Foto: Tor Bollingmo.