Vi skal ut på humlefangst!

Det er påvist 35 forskjellige humlearter i Norge. I hele verden finnes det omtrent 250 arter. Rundt skolen finnes det kanskje 10 arter og en masse andre insekter. Her er de fem vanligste norske humlene. Øverst den helt brune åkerhumla.

Jordhumle (to gule bånd og hvit bakerst)

Arbeider av lys jordhumle Bombus lucorum. Foto: Tor Bollingmo.

Steinhumle (helt svart med rød bakende)

Arbeider av steinhumle Bombus lapidarius. Foto: Tor Bollingmo.

Trehumle, brun som åkerhumla, med hvit bakende

Hann av trehumle Bombus hypnorum. Foto: Tor Bollingmo.

Gjøkhumle (gul foran og hvit bak, og veldig treg)

Hann av jordgjøkhumle Bombus bohemicus. Foto: Tor Bollingmo.

Neste.

Øverst foto av åkerhumle Bombus pascuorum på rødkløver. Foto: Tor Bollingmo.