The winner takes it all

Det knøttlille pollenkornet har tre cellekjerner. Hver kjerne inneholder en viktig beskjed. Disse beskjedene ligner data-app´er som blomsten kan laste ned. Den røde kjernen har den genetiske programvaren for hvordan det kan lages en tunnell (en pollenslange). Den blå kjernen har koden for hvordan det kan lages et frø. Den grønne har koden til det som skal dannes rundt frøet, for eksempel det vi kan spise på et eple.
Når frøemnene har lastet ned slike datapakker fra pollenet, sier vi at blomsten er blitt befruktet.
Slik ser det ut i virkeligheten:

Røntgenbilder av arr med pollenkorn og pollenslanger. Nedover i griffelen kan også frøemnene skimtes.
Det trengs masse pollen for å befrukte en blomst fullt ut. For å produsere en stor og fin tomat, bør det feste seg rundt 3000 pollenkorn på arret i tomatblomsten. Alle disse lager hver sin pollenslange, og det oppstår en konkurranse om hvem som får sine «datapakker» først frem til frøemnene. Dette kan minne om spermiene hos pattedyr som konkurrerer i svømming for å komme først frem til egget. The winner takes it all.

Neste.