Tre viktige beskjeder

Det knøttlille pollenkornet har tre cellekjerner. Hver kjerne inneholder en viktig beskjed. De kan sammenlignes med app´er med datapakker som blomsten kan laste ned. Den røde kjernen har koden for hvordan en pollenslange (en tunnell) kan lages. Den blå kjernen har koden med hvordan et nytt frø kan lages. Den grønne har koden til det som skal være rundt frøet, som for eksempel det vi kan spise på et eple.

Når hvert enkelt frøemne har fått lastet ned slike datapakker fra et pollenkorn, sier vi at planten er blitt befruktet.

Slik ser det ut i virkeligheten:

Disse røntgenbildene viser hva som skjer når flere hundre pollenkorn havner øverst på arret. Da blir det konkurranse om hvilke pollenslanger som først kommer ned til frøemnene.

Neste.

Røntgenbildet er hentet fra www.Plantcell.orgTegning øverst på siden: Tor Bollingmo. ©