På turné med Humlebuzz

I mai og juni 2016 drar Humlebuzz på turné. Humlebuzz er et skoleprosjekt i regi av NTNU Vitenskapsmuseet der Humleskolen er innleid på konsulentbasis både for produksjon av innhold og for å kjøre selve bussen. For det er nemlig en buss. En stor varebuss vakkert lakkert som ei humle, stappfull både av levende humler og masse kunnskap om insekter og pollinering. Dette blir sommerens store begivenhet på humlefronten.

Informasjon om Humlebuzz blir fortløpende lagt ut på www.humlebuzz.no som peker mot nettsidene til Vitenskapsmuseet. Her vil skoleelever også legge inn sine erfaringer med prosjektet etter hvert som skolene får besøk av bussen.

Avhengigheten av naturen

Humlebuzz-prosjektets egen humle. Illustrasjon Kjersti Hansen Eggen.
Humlebuzz-prosjektets egen humle. Illustrasjon Kjersti Hansen Eggen.

Humlebuzz er et skoleprosjekt som skal spre kunnskap om pollinering og om hvor viktig insektene er for produksjonen av mat. Hver tredje munnfull mat vi spiser er et resultat av samarbeid mellom blomsterplanter og insekter. Prosjektet handler om hvor avhengige vi som moderne mennesker fremdeles er av at naturen fungerer. Blomster og bier har brukt flere hundre millioner år på å utvikle seg i et tett og sårbart samspill. Kunnskapen om denne forhistorien er viktig for å forstå verdien av samspillet i naturen. Vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på artene.

Humlebuzz skal besøke skoler både i Oslo og «NTNU-byene» Gjøvik, Ålesund og Trondheim over en periode på tre uker. Programmet finnes på prosjektets nettsider.

De som står bak prosjektet er:

  • NTNU Vitenskapsmuseet.
  • NTNU Skolelaboratoriet.
  • Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Universitetet i Oslo.

De som støtter prosjektet er:

  • Forskningsrådet.
  • Miljødirektoratet.
  • Artsdatabanken.
  • NIBIO Genressurssenteret.

De som utfører turnéen er:

  • Humleskolen.no.
  • La humla suse.

Prosjektet er sammenfattet i en 20-siders brosjyre som du også finner på prosjektets nettsider her.

Foto fra Humlebuzz-brosjyren. Foto: Tor Bollingmo.
Foto fra Humlebuzz-brosjyren. Foto: Tor Bollingmo.