Ny rapport i 2019

Et plenumsmøte i FNs konvensjon om biologisk mangfold (fra 1994) skulle holdes i Kunming i Kina i oktober 2020, men er foreløpig utsatt til høsten 2022 på grunn av smittesituasjonen i landet. 
Som en forberedelse til dette viktige møtet, presenterte IBPES en forhåndsrapport allerede i mai 2019. Denne tegnet et enda mer dystert bilde av utviklingen både for pollinatorer og det biologiske mangfoldet forøvrig. I korte trekk konkluderte 2019-rapporten slik:
  • Naturen over hele kloden ødelegges i et tempo som er enestående i menneskets historie. Artene dør ut i et omfang vi ikke har sett siden dinosaurene forsvant.
  • Hvis vi vil stanse tapet av arter, bremse forringelsen av naturen og oppnå de klima- og bærekraftmålene som er satt for 2030, vil «business as usual» ikke fungere. Det vil i stedet drive økonomi og samfunn ut i meget stor risiko.
  • Vern og forvaltning av naturen har hatt noe fremgang, men ikke tilstrekkelig til å stanse de direkte og indirekte årsakene til forringelsen av naturen.
  • Verden og menneskenes samfunn har behov for grunnleggende endringer gjennom raske og modige politiske grep, etablering av betydelig mer bærekraftige forsyningskjeder og en serie fundamentalt nye og miljøvennlige oppfinnelser.
Hovedårsakene til de skadelige endringene i økosystemene er fortsatt:
  • Endringer i bruken av landarealene og havet.
  • Klimaendringer og ekstremvær.
  • Overutnyttelse av arter og flytting av arter / innføring av fremmede arter.
  • Forurensing.

Neste.