Når fjærene må skiftes

Felling av fjær og utvekst av nye fjær kalles myting. Artene innen spurvefugler og mange andre familier mister en fjær av gangen, for at ikke flygeevnen skal bli for dårlig. Fjærene felles og vokser ut i en helt bestemt rekkefølge. Fullstendig myting kan ta lang tid, noen ganger flere måneder.

Hos andefugler (ender, gjess og svaner) felles alle svingfjær samtidig, slik at fuglene helt mister evnen til å fly en måneds tid.

Illustrasjon fra Gyldendals Store Fugleguide.

Neste.