Kursbok på nett

Sammen med denne forelesningen finnes det en kursbok (vedlagt som pdf, se nedenfor).
Det anbefales å ta fatt på kursboken etter at forelesningen er over, og bruke den som en håndbok i det videre arbeidet. Når du har deltatt på forelesningene kreves det ingen biologiske forkunnskaper for å bruke materialet.
Målet med kurset er å gjøre det lettere å planlegge og gjennomføre vedlikehold av arealer, både med tanke på å bedre forholdene for ville pollinatorer og det øvrige artsmangfoldet.
Hva er pollinerende insekter (pollinatorer?)
Vi bruker begrepet pollinerende insekter (pollinatorer) som en samlebetegnelse på insekter som hjelper blomsterplantene i befruktningen. Pollen (blomsterstøv) fester seg til insektenes kropp eller hår, og blir på den måten flyttet videre til neste blomst. Du skal straks få et detaljert innblikk i hvordan dette foregår.
Mengden av ville pollinatorer har gått dramatisk tilbake og reduksjonen av leveområder er den viktigste årsaken. Dette får negative konsekvenser for produksjonen av mat både innenlands og i resten av verden. Derfor har norske myndigheter laget omfattende planer for hvordan vi kan bøte på problemene. Blant annet er kommunene pålagt et stort ansvar og utfordrende oppgaver som det av ulike grunner er krevende å gjennomføre.
NB: Hvis du ikke har vært med på forelesningen men mener at det kan være interessant for deg selv eller andre, ta kontakt for å finne ut hvilke muligheter som finnes.

Kontaktopplysninger her.

Du vil snart finne kursboken Levende land her (pdf).

Neste.