Hvordan blir dronningens humlebol?

Etter hvert som ukene går, legger dronningen stadig flere egg. Eggene klekkes til bittesmå larver som er pakket inn i voks og vokser raskt. Til slutt spinner hver larve seg inn i en silkebeholder, en kokong. Etter fire uker klekkes små humler som kalles arbeidere. Arbeiderne er dronningens døtre. De hjelper til med å hente mer mat, stelle sine larvesøsken og bygge flere vokskrukker. Snart består humlebolet av:

  • Små skåler med egg som er dekket av voks.

  • Små og store larver.

  • Lysegule silkekokonger.

  • Brukte kokonger som blir bygget om til honningkrukker.

  • Honningkrukker av voks.

  • Stadig flere arbeidere, og utpå sensommeren nye hanner og dronninger.

Neste.

Tegning av humlebol: Tor Bollingmo ©.