Hvordan blir dronningens humlebol?

Etter hvert som ukene går, legger dronningen stadig flere egg. Eggene klekkes til bittesmå larver inne i pollenklumpen. Larvene vokser raskt. Når de er store nok, spinner hver larve seg inne i en kokong av silke. Inne i kokongen skjer forvandlingen fra larve til voksen humle. Etter fire uker klekkes de første døtrene til dronningen. De kalles arbeidere fordi de hjelper til med å samle mat, fóre larvene og bygge flere vokskrukker. Etter en tid består humlebolet av:

  • Små skåler med egg som er dekket av voks.

  • Små og store larver.

  • Lysegule silkekokonger.

  • Brukte kokonger som blir bygget om til honningkrukker.

  • Honningkrukker av voks.

  • Stadig flere arbeidere.

  • Utpå sensommeren klekkes nye hanner og nye, unge dronninger. Deretter dør humlesamfunnet ut.

Neste.

Tegning av humlebol: Tor Bollingmo ©.