Slik blir dronningens humlebol

Etter hvert som ukene går, legger dronningen stadig flere egg. Eggene klekkes til bittesmå larver midt inne i klumper av pollen. Larvene vokser raskt. Når de er store nok, spinner hver larve seg inne i en kokong av silke. Inne i kokongen forvandles larven til voksen humle.

Fire uker etter at de første eggene ble lagt, klekkes de første små humlene. De er døtrene til dronningen og kalles arbeidere fordi de hjelper til med å samle mat, fóre larver og bygge flere vokskrukker. Det er disse humlene som fungerer som pollinatorer. Pollinering er en av de merkeligste mekanismene som finnes i naturen. 

Neste.

Etter et par måneder består humlebolet av:

  • Nye egg i små skåler som er dekket av voks.

  • Små og store larver.

  • Lysegule silkekokonger.

  • Brukte kokonger som blir bygget om til honningkrukker.

  • Honningkrukker av voks.

  • Etter hvert masse arbeidere.

  • Utpå sensommeren klekkes hanner og nye dronninger. De flyr raskt hjemmefra. Resten av humlesamfunnet dør ut når sommeren er over og alt spiselig blir raskt tatt av møll og fluelarver.

  • Bare de unge dronningene overvintrer. Alle de andre dør.

Tegning av humlebol: Tor Bollingmo ©.