Hvordan blir humlebolet?

Etter hvert som ukene går, legger dronningen stadig flere egg. Eggene klekkes til bittesmå larver som vokser raskt. Til slutt spinner hver larve seg inn i en silkebeholder, en kokong. Etter fire uker klekkes små humler som kalles arbeidere. Arbeiderne er døtrene til dronningen. De hjelper til med å hente mer mat, stelle sine larvesøsken og bygge vokskrukker. Snart består humlebolet av:

  • Små skåler med egg som er dekket av voks.

  • Små og store larver.

  • Lysegule silkekokonger.

  • Brukte kokonger som er ombygd til honningkrukker.

  • Honningkrukker av voks.

  • Stadig flere arbeidere, og etter hvert nye hanner og dronninger.

Neste.

Tegning av humlebol: Tor Bollingmo ©.