Humlesafari i Beitlandet

Naturvernforbundet i Trøndelag i samarbeid med Heidi Beitland og Tor Bollingmo.

Landskapet og gården i Beitlandet har en historie med kontinuerlig drift tilbake til 1540, og er i våre dager blant annet kjent for sine artsrike blomsterenger. Området har i alle disse årene vært skjøttet ved slått og beite, og har et unikt mangfold av sopp, dyre- og planteliv. Skjøtselen har skapt noen av Norges mest artsrike slåtteenger, slåttemyrer og naturbeitemarker.
I dag skal vi kjenne litt på gleden ved å oppleve og lære om dette plante- og insektlivet. Først tar vi et lynkurs i humlenes årssyklus og deretter drar vi ut for å se hvor langt humlene er kommet i sitt arbeid denne sommeren.

Neste.