Har byplanleggerne oversett noe?

På hvilken måte ivaretar dagens byutvikling noen av våre mest grunnleggende behov, nemlig nærheten til natur?

Neste.