Har byplanleggerne oversett noe?

På hvilken måte ivaretar dagens byutvikling et av våre mest grunnleggende behov, nemlig nærheten til naturen og artsmangfoldet?

Neste.