Fun facts

Det er mye morsomt og merkelig med vinger og flyging som vi ikke rekker å nevne. Men her er noen småting:

  • Andeskondoren har et vingespenn på over 3 meter og kan veie 15 kilo. Det gjør den til verdens tyngste seilflygende fugl.

  • Verdens raskeste fugl, vandrefalken, er dokumentert i stup til en hastighet av 390 km/t.

  • Raskeste fugl i flukt rett fram er pigghaleseiler, som er målt til 170 km/t. Den flyr enkelt fra en tårnseiler.

  • Lomvien er den fuglearten med tyngst vekt i forhold til vingeflaten, og må slå kontinuerlig og raskt med vingene for ikke å falle ned. Etter stormer kan svake og syke lomvier bli funnet på bakken langt unna havet.

  • Lavest vekt i forhold til vingeflaten har fregattfuglene som kan seile over enorme avstander langs kystene.

  • Verdens høyest flygende fugl:  I november 1973 kolliderte et fly med en skjellgribb (Rüppell’s vulture) i 11 300 meters høyde over Elfenbenskysten. En av flyets motorer ble ødelagt men flyet klarte å lande trygt. Rester av gribbens fjær ble analysert og fuglearten ble avslørt.

  • Det finnes en fugleart som lager sanglyd ved hjelp av vingene:   https://www.youtube.com/watch?v=tSHjhCN6NC0

  • Og vi avslutter med en av de rareste fugleartene som finnes, nemlig en spillende Temmincks Tragopan:  https://www.youtube.com/watch?v=Tm2R8qUA0-U

Tilbake til første side.