Bruk fagbiologer …

Mange kommuner og private grunneiere viser en økende interesse for å ta vare på nærnaturen og vise at de virkelig gjør noe for artsmangfoldet. Ingen ting er bedre. Men behovet for kunnskap er enormt og det blir en del prøving og feiling i starten.

Neste.