Alle påvirket alle

Samtidig som fuglene utviklet seg, foregikk også evolusjonen av planter og insekter, og etter hvert også pattedyr. Hvilke egenskaper fuglene utviklet gjennom evolusjonen, var avhengig av det miljøet de levde i. Utviklingen av fuglene var hele tiden avhengig av utviklingen også hos de andre organismene. De ble påvirket av rovdyr, sykdomsangrep, konkurranse med andre fuglearter, og ikke minst maten de levde av og hvor de kunne finne mat.

Neste.