Admiralen er til beundring

Admiralen kommer også sørfra i løpet av sommeren, og er spesielt tallrik på høsten. Den oppsøker gjerne parker og hager og er derfor en av de sommerfuglene som flest får oppleve.

Neste.