Admiralen er til beundring

Admiralen kommer også sørfra i løpet av sommeren, og er spesielt tallrik på høsten. Den oppsøker gjerne parker og hager og er derfor en av de sommerfuglene som flest får oppleve. Larvene vokser opp på nesler.

Neste.