Situasjonen i Norge

Situasjonen i Norge er preget av at vi ikke vet hvordan det står til. Men vi ser tydelige endringer både i fjellet, i åkerlandskapet og på kysten. De siste somrene (og vintrene) har vært spesielle med både sterk nedbør og sterk tørke. Fugl i fjellet i Trøndelag har hatt dårlig hekkeresultat og myggen er borte.

Hva gjør norske myndigheter?

Neste.