Situasjonen i Norge

Situasjonen i Norge er preget av at vi ikke vet hvordan det står til. Men vi ser tydelige endringer både i fjellet, i åkerlandskapet og på kysten. De siste somrene (og vintrene) har vært spesielle med både sterk nedbør og sterk tørke. Fugl i fjellet i Trøndelag har hatt dårlig hekkeresultat og myggen er borte.

Enkelte viktige ting kan være verdt å nevne. Vi skal runde av med å se kort på:

  • Den nasjonale pollinatorstrategien.

  • Nye forslag til langtidsserier.

  • Statlige støtteordninger.

  • Hva kan den enkelte bidra med?

  • Prognose for fremtiden.

Neste.