Siste stopp Kunming 2022

Til tross for de dårlige resultatene av det globale samarbeidet etter Rio-konvensjonen, har arbeidet i IPBES fortsatt med full kraft. Målet har vært å lage et nytt vitenskapelig grunnlag og en bedre plattform for verdenspolitikken før neste møte mellom medlemslandene i konvensjonen, i Kunming-provinsen i Kina.
For at arbeidet ikke skulle miste fremdrift på grunn av coronaen, ble Kunmingmøtet delt i to. Første del ble arrangert som et nettmøte 11. – 15. oktober 2021, og samlet en lang rekke statsledere. Andre del og hovedmøtet skulle etter planen holdes som et fysisk møte i Kunming i april – mai 2022, men er nå ytterligere utsatt til høsten.
Men allerede det første del-møtet skulle vise seg å by på flere overraskelser. Et nytt og ambisiøst mål så dagens lys, idet medlemslandene gikk inn for å stanse den negative utviklingen for artsmangfoldet innen 2030. Blant de viktigste punktene var disse, som blant annet inneholder statsledernes såkalte «Kunming-erklæring «:
  • Kunming-erklæringen: Alle stater som har sluttet seg til FNs konvensjon om biologisk mangfold, forplikter seg til å utarbeide et effektivt rammeverk for å få utviklingen av artsmangfoldet på rett kurs innen 2030 og handle resolutt for vern av biologisk mangfold i alle typer beslutninger.
  • Grønne finansielle institusjoner: Et samarbeid mellom europeiske finansielle institusjoner med en samlet beholdning på 12 milliarder Euro (118 mrd. NOK) har forpliktet seg til å bidra til å beskytte og gjenopprette artsmangfoldet gjennom sine investeringer.
Dette siste punktet kommer i kjølvannet av en rekke overraskende beslutninger innen finansnæringene det siste året, der hensynet til det biologiske mangfoldet er blitt kraftig opprioritert, i hvert fall tilsynelatende.

Neste.