Sammenhengene i landskapet

Etter hvert som vi lærer å kjenne igjen fugleartene, lærer vi også å forstå både detaljene og sammenhengene i landskapet. På den måten lærer vi også å forstå mer om den naturen vi selv en gang kom fra, og som vi fremdeles er helt avhengig av. Både for høsting av egen mat og for opplevelser.

Neste.