Så viktige er insektene for oss !!!

Hver tredje munnfull mat menneskene på jordkloden spiser, er et direkte resultat av samarbeid mellom insekter og blomster. Dette samarbeidet kalles pollinering.

Men hele åtti prosent av verdens matplanter er avhengige av hjelp fra insekter. Nitti prosent av alle ville planter pollineres av forskjellige dyr, de aller fleste er insekter.
Mange av plantene som er mat for verdens ville dyr må også ha hjelp av insekter. Det samme gjelder planter som er mat for husdyr som brukes i produksjonen av kjøtt og melk. Insektene hjelper til over alt.
Uten insektene ville blomsterplantene i naturen ha forsvunnet. Mer enn halvparten av maten i verden ville blitt borte.
Insekter og blomster produserer mat til en årlig salgsverdi av mer enn 6000 milliarder kroner.
Tilbake til Verdens beste venner.