Kåseri om Humlebuzz og viktigheten av insektene

Humlebuzz er et omreisende formidlingsprosjekt fra NTNU Vitenskapsmuseet og Miljødirektoratet

Humlebuzz har i fire sesonger (2016-2019) gjennomført heldags naturfagundervisning for i alt 3196 skolebarn (samt 313 lærere og assistenter) i 170 store og små skoleklasser ved 91 skoler. I tillegg er det gjennomført 42 dager med kurs og arrangementer for minst 7275 deltakere og besøkende. Totalt har Humlebuzz gitt undervisning og presentasjoner om pollineringsbiologi, insekter og pollinatorenes viktighet til minst 10 800 personer, – kanskje nærmere 15 000, fordi effekten av å være tilstede på større utstillinger og messer er vanskelig å måle. I tillegg kommer mediedekningen. Prosjektet har hatt god mediedekning og fått formidlet innhold om pollinering og insektenes situasjon gjennom både riksdekkende media (NRK1 og TV2), aviser og diverse radiokanaler. Men hva går undervisningen ut på?

Neste.