Vitenlunsj 6. april 2019. Matproduksjon, pollinering og insektenes situasjon

Humlebuzz er NTNU Vitenskapsmuseets eget omreisende formidlingsprosjekt om pollinering.

I løpet av sesongene 2016-2018 har Humlebuzz besøkt 75 skoler og gitt heldags naturfagundervisning i mer enn 150 skoleklasser med til sammen rundt 3000 skolebarn. I tillegg har «buzzen» deltatt ved en mengde kurs og arrangementer. Rundt 10 000 personer har fått innføring i pollineringsbiologi gjennom Humlebuzz.

Interessen for insektenes situasjon er større enn noen gang. Men hvordan er egentlig situasjonen for insektene, og hva betyr det for oss? Og kanskje viktigst, – hva er egentlig pollinering?

Neste.