Naturfaget i den nye skolen

Skolen er i betydelig endring. Kravene til læring og lærernes ferdigheter øker. Alle gode krefter må settes inn. Opplevelser og egeninnsats er nøkkelbegreper for økt motivasjon blant elevene. Naturfag omfatter både matematikk, kjemi, fysikk, geografi og biologi, og er dermed et samlebegrep for mange fag.

Neste.

Bildet: Humlebuzz på Vik skole i Ålesund sommeren 2016, Foto: Tor Bollingmo.