Naturen må være i orden

Veldig mye må være i orden i naturen for at fuglene skal overleve. Det må finnes våtmarker, kystlandskap, skoger, fjell, blomsterenger, pollinerende insekter, alle slags byttedyr, frukt og frø, hekkeplasser og rikelig med områder der fuglene kan være uforstyrret når de er på trekk og overvintrer.

Neste.