Monarksommerfuglens tilbakegang

«The fall of a monarchy»

I løpet av de siste 20 årene har antall sommerfugler av arten monark Danaus plexippus i Nord-Amerika gått tilbake med mer enn 80 prosent.

Tilbakegangen gjelder både den østlige bestanden som hver høst trekker fra det sørlige Kanada og det nordlige og sentrale USA til Mexico, og den noe mindre vestlige populasjonen som trekker vestover til et vinterkvarter på kysten av California.

De viktigste årsakene til tilbakegangen er økende temperaturer, ødeleggelse av leveområder og sprøyting av larvenes næringsplanter. Ekstremvær og endrede temperaturforhold truer den østlige populasjonen på de berømte vinterlokalitetene i fjellene 10 mil nordvest for Mexico City (Monarch Butterfly Biosphere Reserve). En orkan i 2016 ødela flere tusen furutrær der sommerfuglene har sitt tradisjonelle vinterområde. Tapet av trær etterfulgt av meget lave temperaturer tok livet av 35 prosent av monarkene.

Larvene lever utelukkende på blader av planteslekten Asclepias (silkeurt, Milkweed). Bladene inneholder giftige cartenolider som larvene akkumulerer, en type steroider som holder predatorer unna. Folk flest blir oppfordret til å plante silkeurt i hagene sine.

Neste.