Monarksommerfuglens tilbakegang

«The fall of a monarchy»

I løpet av de siste 20 årene har antall sommerfugler av arten monark Danaus plexippus i Nord-Amerika gått tilbake med mer enn 80 prosent.

Tilbakegangen gjelder både den østlige populasjonen, som hver høst trekker fra det sørlige Kanada og det nordlige og sentrale USA til Mexico, og den noe mindre vestlige populasjonen som trekker til et vinterkvarter på kysten av California.

Økende temperaturer, ødeleggelse av leveområder og sprøyting av larvenes næringsplanter er de viktigste årsakene til tilbakegangen. Ekstremvær og endrede temperaturforhold truer den østlige populasjonen på de berømte vinterlokalitetene i fjellene 10 mil nordvest for Mexico City (Monarch Butterfly Biosphere Reserve). En orkan i 2016 ødela flere tusen furutrær der sommerfuglene har sitt tradisjonelle vinterområde. Tapet av trær etterfulgt av meget lave temperaturer tok livet av 35 prosent av monarkene.

Larvene lever utelukkende av blader av planteslekten Asclepias (silkeurt, Milkweed). Bladene inneholder giftige cartenolider som larvene akkumulerer, en type steroider som holder predatorer unna (men to fuglearter har opparbeidet toleranse). Forsøk har vist at planter som vokser i økte konsentrasjoner av CO2 produserer mindre cartenolider, og øker dødeligheten hos monarkene. Folk flest blir oppfordret til å plante silkeurt i hagene sine.

Økende temperaturer i vinterområdene vil redusere mengden furutrær med rundt 70 prosent innen 2030. Det pågår forsøk med å plante trær høyere oppe i fjellene.

The decline in monarchs has been going on for two decades, but the last few years have been particularly worrisome. Mexico’s National Commission of Natural Protected Areas reports a 59 percent decline in the area of forest there occupied by overwintering monarchs since December 2011. Meanwhile, the World Wildlife Fund (WWF) reports that overwintering populations along the California coast have shrunk from over a million individuals counted at 101 sites in 1997 to less than 60,000 at just 74 sites in 2009. The International Union for the Conservation of Nature, which maintains the “Red List” of endangered species around the world, recognizes the monarchs’ annual migration as an “endangered biological phenomenon.”

US officials are expected to announce whether these two populations will be protected under the Endangered Species Act.

Neste.