Mens andre bestander svinger voldsomt

Grankorsnebben lever hovedsakelig av granfrø. Grana blomstrer bare hvert andre år. Derfor må korsnebbene hele tiden flytte seg dit det finnes frø.

Foto: Dag O. Bollingmo.

Neste.