Maten påvirker bestandene

Fugler som lever i stabile miljøer kan ha stabile bestander. Som for eksempel tjelden som lever av muslinger.

Neste.