Levende land

Kurs:

Planlegging og skjøtsel av arealer for ville pollinerende insekter, artsmangfold og økt matsikkerhet.
Versjon 1.3  (sist endret 09. mai 2022).
Kurset omfatter:
  • Første forelesning: Om pollinering som fenomen, hva som er problemene og målsettingene internasjonalt og nasjonalt.
  • Andre forelesning: Om kommunale delplaner for naturmangfold og arealer, bygging av skjøtselsplaner og praktisk gjennomføring av skjøtselsarbeid.
  • Oppstart av noen enkle planleggings- og arbeidsoppgaver.
  • Eventuelt en befaring, nå eller senere.

Neste.