Kurs i Humlebuzz

 • Velkommen til kurs i Humlebuzz

 • Stavanger

 • Mandag  9. september 2019 kl. 12.00 – 15.00

 • Tirsdag 10. sept. kl. 09.00, skolebesøk (5 pers.)

Mål: Etablere Humlebuzz som et nasjonalt samarbeids- og formidlingsprosjekt

Program:

 • Velkommen, ved Inge Christ, Skolelaboratoriet UiS.
 • Kort og uformell presentasjon fra alle som deltar om mål og erfaringer med formidling.

Humlebuzz-prosjektet v/ prosjektkonsulent Tor Bollingmo, BRAINS Media / NTNU Vitenskapsmuseet.

Plan for gjennomgangen:

 • Hva er Humlebuzz?
 • Det formelle grunnlaget for arbeidet med pollinering som økosystemtjeneste og økt satsing på formidling.
 • Utdanningsmyndighetenes læringsmål og mulighetene i klasserommet.
 • Humlebuzz-historikken (2016-2018).
 • Hva gjør Humlebuzz konkret i klasserommet og ute? Hva gjør Humlebuzz som skolene ikke kan gjøre selv?
 • Hemmeligheten bak bruken av levende humler som pedagogisk virkemiddel, vedlikehold av dyrene.
 • Vi ser på buzzen.

Kort diskusjon om mulige veier videre.

 • Søknader og ressurser for 2020.
 • Oppsummering og avslutning ca. 15.00.

Neste.