I klasserommet

Disse sidene tilhører NTNU Vitenskapsmuseet og Miljødirektoratets formidlingsprosjekt Humlebuzz.

De er laget til bruk i klasserommet under besøk på barneskoler. Forklaringer til bilder og illustrasjoner fremføres muntlig og finnes derfor ikke her. Materialet er rettighetsbeskyttet og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse.

Mer om Humlebuzz finner du på Humlebuzz.no.

Neste.

Bildet: Hagehumle besøker en av sine favorittblomster, revebjelle. Foto: Tor Bollingmo.