Hva kan hver enkelt av oss bidra med?

Hver enkelt kan bidra med enkle midler og metoder:

  • Øke insektenes status og anseelse i befolkningen. Tilegne oss og spre kunnskap om insektene.

  • Ta vare på leveområdene og spesielt de områdene der insektlarvene vokser opp.

  • Pleie deler av eget landskap som slåtteeng, som regel med én slått i august-september og fjerning av plantebiomasse.

  • Følge med på det informasjonsmateriellet som nå utarbeides både for landbruket og for byer og villastrøk.

  • Mer skrotemark og mindre plen. Litt mer rot, mange flere insekter.

Tilbake til start.