Hva er nytt med Humlebuzz?

Hva gjør Humlebuzz som lærerne ikke kan klare selv? Humlebuzz kommer til skolene med oppdatert ekspertise om viktige temaer, oppgaver som ellers ville krevd for store ressurser, en fargerik buzz som skaper glede og motivasjon og en lærerik skoledag som elevene aldri glemmer.

De lærerne vi traff sist sommer fikk nye idéer i så ulike fag som forming, norsk, kroppsøving, ernæring, musikk og matematikk. Mange skoleklasser fortsatte å jobbe med oppgavene lenge etter at Humlebuzz hadde dratt videre.

Neste.

Bildet: Dette er det elevene fikk se da de studerte livet hjemme hos humla på kloss hold. Ved første øyekast ser det kaotisk ut, men her er det et system. Studiet av humlene trener elevenes observasjonsevne. Foto: Tor Bollingmo.