Hva er Humlebuzz?

Humlebuzz er NTNU Vitenskapsmuseets omreisende formidlingsprosjekt om pollineringsbiologi. Arbeidet finansieres av Miljødirektoratet. Prosjektet er inne i sitt tredje år, og har som ambisiøst mål å gjøre mekanismene rundt pollinering begripelig for skolebarn ned til 4. klassetrinn.

Prosjektet besøker også barnehager, Steiner- og Montessoriskoler, ulike foreninger og lag, bygde- og slåttemarksdager, utstillinger, forskningsdager, messer og andre arrangementer.

 

Bildet er fra en slåttemarks- og bygdedag i Forradalen i det gamle Nord-Trøndelag.

Neste.