Hele økosystemet teller

Hvis vi skal ta vare på fuglene, må vi ta vare på hele det miljøet de lever i. Det er ikke nok å frede enkeltarter. Vi må ta vare på de sammensatte økosystemene de lever i.

Neste.