Prognose for fremtiden

«Menneskeheten går i søvne mot kanten av stupet».

Vi er midt inne i en masseutryddelse av arter og vi må regne med at mange leveområder og arter vil gå tapt. Men både bekymringen og kunnskapen øker raskt og mange tiltak kommer til å ha effekt. Noe av det mest avgjørende er om vi klarer å bremse den pågående temperaturøkningen på jorda, som nå rammer alle økosystemer.

Til første side.