En tredjedel av maten vår!

Ikke bare fuglene har nytte av samarbeidet mellom blomsterplanter og insekter. Minst en tredjedel av den maten menneskene på jorden spiser, er et direkte resultat av dette samspillet. I tillegg kommer mange indirekte fordeler.

Neste.