Ekstrem overvintring

  • Overlevelse i sterk kulde handler om vann.

  • Organismer som skal tåle kulde har tre muligheter:

    • Tåle at vannet fryser til is (kontrollert innfrysing).

    • Unngå at vannet fryser til is (underkjøling).

    • Fjerne vannet (dehydrering).

  • I tillegg handler det om å plassere seg riktig foran vinteren.

Neste.

Såvidt våknet dronning av trehumle Bombus hypnorum samler varme i vårgraset. Foto: Tor Bollingmo.