Derfor er vi avhengige av humler og andre insekter

Til daglig tenker vi ikke på hvor avhengige vi er av insektene. Men insekter er nødvendige for at vi skal få nok mat.

Hver tredje munnfull mat menneskene på jordkloden spiser, er et direkte resultat av samarbeid mellom insekter og blomster. Dette samarbeidet kalles altså pollinering.

Åtti prosent av verdens matplanter er avhengige av hjelp fra insekter. Nitti prosent av alle ville planter pollineres av dyr, de aller fleste insekter. Mange av plantene som er mat for verdens ville dyr må også ha hjelp av insekter. Det samme gjelder for husdyr som brukes i produksjonen av kjøtt og melk. Insektene må hjelpe til over alt.
Uten insektene ville blomsterplantene i naturen forsvinne og mer enn halvparten av maten i verden bli borte, kanskje enda mer. Insekter og blomster produserer mat til en årlig førstehåndsverdi av mer enn 6000 milliarder kroner.
Så, hva kan vi gjøre for insektene våre?
Neste.