En tysk langtidsstudie

Forskere fra Nederland, Tyskland og England gjennomførte en omfattende langtidsstudie over 27 år (1989-2016) av flygende insekter i 63 verneområder i Tyskland. Undersøkelsen målte insekt biomasse ved hjelp av en standardisert fangstmetodikk.  De ble sjokkert over å oppdage at biomassen av flygende insekter gikk ned med 76 prosent for sommeren som helhet og med 82 prosent midtsommers når insektene skulle være på sitt mest tallrike. Grovt sett var 75 prosent av insektene borte i løpet av studien.

Forskerne kunne ikke forklare nedgangen i mengden insekter med endringer i været, landskapet (beskyttede verneområder) eller endringer i vegetasjonen (mengden blomsterplanter konstant). Været kan forklare svingninger innen enkeltår og mellom noen av årene, men ikke reduksjonen gjennom hele perioden.

De fleste av verneområdene ligger i nærheten av jordbrukslandskap. Forskerne undersøker nå betydningen av sprøytemidler i jordbruket i regionen.

Neste.

Originalartikkel her: https://www.ecowatch.com/flying-insects-germany-2498472920.html