Biomasse kollaps på Puerto Rico

Da biologen Brad Lister returnerte til nasjonalparken og regnskogen Luquillo i fjellene på Puerto Rico etter 35 år, oppdaget han at den enorme rikdommen i insektfauna som han hadde observert under forrige besøk, nå praktisk talt var helt borte. Næringsgrunnlaget for fugler og dyr i området hadde bokstavelig talt kollapset. På bakken var 98 prosent av insektene borte. I trekronene var 80 prosent forduftet. Antall amfibier og fugler var redusert med henholdsvis 50 og 65 prosent. Bestanden av den insektetende fuglearten Puerto Rican Tody var ned med 90 prosent.

Årsaken til kollapsen knyttes til sterk økning i middeltemperaturen på Puerto Rico og flere ekstreme værhendelser, blant annet orkanen Maria som nærmest utslettet store deler av Jomfruøyene, Dominica og Puerto Rico i september 2017, den verste naturkatastrofen som er kjent fra disse øyene. Klimaendringene blir sett på som den grunnleggende årsaken til nedgangen i dyrelivet. Forskerne har riktignok oppdaget en målefeil når det gjelder temperaturen i studien, men dette endrer ikke det store bildet.

 

Puerto Rican Tody Todus mexicanus.

Neste.