Både insekter og frø er fuglemat

Fugler spiser både insekter og frø. Frø er barna til plantene. For å lage frø er de fleste planter avhengige av at pollen med hannlige celler flyttes mellom blomstene. Dette kan enten skje ved hjelp av vinden, som hos granblomsten, eller gjennom samarbeid mellom blomster og insekter.  Vindpollinering hos gran så vi i stort omfang denne våren. Derfor er det nå blitt masse grankongler fulle av frø og etter hvert økende mengder frøspisende fugler.

Neste.