2. Vi har nytte av artene og naturen

Naturen og artene som lever der gir oss mat, rent vann, materialer, energi og beskyttelse mot ekstremvær og sykdommer. Produksjonen av plantemateriale (fotosyntesen) og plantenes livssyklus (fra vekst til nedbrytning) bidrar til å binde CO2 og holde karbon permanent bundet i jord og myr. Noen mer effektiv karbonfangst finnes ikke, når vi også tar med karbonopptaket til algene i havet.
Vi sier derfor at naturen og artene gir oss økosystemtjenester og muligheter til å dra fordel av naturverdiene. Insektenes pollinering av blomsterplanter bidrar både til å opprettholde det ville plantelivet og befrukte matplanter. Mer enn en tredjedel av den maten menneskene på jorden spiser, er et direkte resultat av samspill mellom insekter og blomsterplanter. Indirekte er nytten enda større, fordi pollinerte planter er mat for dyrearter som vi kan utnytte. Produksjonen i landbruket er en betydelig del av den nytten vi har av naturen.

Neste.