150 millioner år

De fuglene vi ser i naturen i dag, er resultatet av en utvikling som startet i dinosaurtiden for rundt 150 millioner år siden.

Neste.