1. Artenes egenverdi

De artene vi ser rundt oss i dag, er resultatet av en evolusjon som har pågått i flere hundre millioner år. De pollinerende insektene startet sin utvikling samtidig med blomsterplantene for 120 millioner år siden. Det aller meste av insekt- og plantearter er forlengst utdødd. Men noen ytterst få har klart seg gjennom et ragnarokk av prøvelser og overlevd frem til vår tid. Derfor er det et paradoks at vi nå er i ferd med å ta knekken på dem.

Neste.